Meta Norheim

maleri

"Fra Ringerike via Troll, Pink og Peik, Astrix, Laila og Beate til Kongo"
100 x 100 cm x opptil 21 malerier som kan settes sammen på ulikt vis.

©Meta Norheim 2017