Meta Norheim

Liner til nettsteder jeg bruker og synes er nyttige, og til nettsidene tilkollegaer og barn og svigersønn

Fagorganisasjoner

Norske Billedkunstnere (NBK) www.billedkunst.no

Billedkunstnerne i Telemark (BIT) www.billedkunstnerneitelemark.com

Landsforeningen Norske malere (LNM) www.lnm.no

Utstillingssteder

Telemark Kunstsenter (TKS) www.telemarkkunstsenter.no

Skiens Kunstforening, Ibsenhuset www.skienskunstforening.origo.no

Spriten Kunsthall, Skien www.spriten.no

Kunsthall Grenland www.kunsthallgrenland.no

Bomuldsfabrikken, Arendal www.bomuldsfabriken.no

Billedkunstnere

Marit Benthe Norheim www.norheim.dk

Claus Ørntoft www.orntoft.dk

Turid Uldal www.turiduldal.no

Gita S. Norheim www.gita.no

Turid og Gitas design: www.gravminne.org

Kjetil Berge www.kberge.com

Helge Hansen www.helgehansenkunst.no

Marilyn A. Owens www.owens.no

©Meta Norheim 2022