Meta Norheim

Meta om egg og potet-tema i bildene sine

BASIC

Mange sier til meg; «du må være veldig glad i poteter?» Ja kanskje er jeg det, men det er ikke
den eneste grunnen til at jeg gir meg i kast med alle disse potetbildene.

Det må ha vært andre også som har sett en likhet mellom poteter og mennesker. -Hvorfor ellers alle disse potetnavnene: Laila, Beate, Aslak og så videre?

Tittelen på det store bildet mitt «Fra Ringerike via Troll, Pink og Peik, Astrix, Laila og Beate til
Kongo» er ikke tilfeldig valgt. Det henspeiler på de omfattende folkeforflytningene og de mange kulturelle møtene som foregår i vår tid.

Potetene kan blandes og foredles til nye sorter, der «avkommet» kan bli vel så bra som opphavet. Dette gir assosiasjoner til menneskelivet.

Ved å lage et så stort bilde ønsker jeg også å vise både mengden og mangfoldet og hvordan man
blir sortert og satt i bås. Det er flest små, noen få perfekte og mange ordinære i forskjellige størrelser og fasonger, med og uten skavanker. Noen vil klare seg på karrig grunn, andre ikke .

Egget er et annet symbol. Det bærer jo i seg spiren til alt liv, om det får utvikle seg normalt.
På det direkte plan er også egget fascinerende, syns jeg. Spør et lite barn, hvor som helst i
verden; - i en fjell landsby, - slummen i en storby, - i en ørken, eller i et fasjonabelt hjem, - alle vil
vite hva et egg er.

I tillegg har egget en fullkommen form, som alltid har appellert til meg som kunstner.

Egget og poteten har også inspirert meg til en mer surrealistisk billedfremstilling, som f.eks i
bildet Forvandling, som forteller om en verden med global oppvarming og store forandringer i økologien.

Maleriene «Basic» og «Men inni er de myke» (s. 53) viser hvordan disse symbolene bærer i seg muligheten for utvikling og forandring. Jeg ønsker alltid at der skal være et håp.


Meta Norheim, 2009

©Meta Norheim 2022